Invalid Votes: FPTP vs AV

Source: votenotoav.files.wordpress.com